OVERTUIGING

Het gaat meer dan ooit om de verbinding van individuen en het erkennen van het gezamenlijke potentieel.
Ik zie organisaties met stuk voor stuk zoveel onbenut potentieel.

Ik daag individuen, teams, samenwerkingsverbanden en organisaties uit om van binnenuit,
op basis van gelijkwaardigheid, de verandering aan te gaan.
Of het nu gaat om een kleine verandering of een radicale vernieuwing.
Ik begeleid om met de wijsheid en kennis van de groep samen tot succes te komen.

Mijn drijfveer, is te helpen met het realiseren van een andere manier van organiseren,
waarin deze successen gerealiseerd worden. Ik noem dit playful en mensbewust organiseren.
Dit is beslist geen eenvoudig proces, hoewel de uitgangspunten vaak wel verrassend simpel zijn.

De denkfout bij organiseren is vaak dat, omdat de uitgangspunten niet zo moeilijk zijn, de uitvoering ook niet moeilijk is.

En dat is wat mij betreft een ‘belangrijke’ denkfout. Denk maar eens aan sporten, het maakt bijna niet uit welke.
Racefietsen of golf bijvoorbeeld: het lijkt bijzonder eenvoudig, maar zeer moeilijk om goed onder de knie te krijgen.
Altijd rekening houden met de omstandigheden.
En dan zijn dit nog sporten waarbij je nog geen rekening hoeft te houden met medespelers
en ook de tegenstand uit slechts 1 persoon bestaat.

Een andere manier van organiseren vraagt een andere manier van kijken en werken.
Het vergt veel inzet, doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen en het vermogen om te willen en kunnen spelen.
Het gaat met vallen en opstaan, het duurt best lang en het is beslist niet gemakkelijk.
Maar het is de moeite waard. Ik werk aan realisatie van mensbewuste organisaties,
waardoor het reageren op ontwikkelingen in de toekomst soepeler kan verlopen.

Immers “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente.
Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.” (C. Darwin)

Ik bied een aanpak om veranderbehoeften en –initiatieven succesvol te begeleiden,
met een geslaagde verandering en intrinsiek gemotiveerde werkers als resultaat, waarbij spelen centraal staat.

De vorm waarin ik dit doen, noemen ik playful organisatie-coaching.
Dit betekent dat uw wensen, uw vragen, leidend zijn.
Maatwerk en gebruik makend van de kennis en ervaring van de mensen binnen uw onderneming en mijn vaardigheden en methodieken.
Ik ben gericht op handelen, actie: het moet ergens toe leiden op een playful manier.