GAMESTORMING

Mooie dingen gebeuren niet in het luchtledige. Het kan een hele opgave lijken om een omgeving te scheppen
waarin creatief denken en innovatie floreren.
Hoe krijgt u dat voor elkaar in uw organisatie? Met gamestormen is het makkelijker dan u denkt.

Gamestorming helpt u om barrières te slechten, beter te communiceren, inzicht te vergroten en nieuwe ideeën
en strategieën te bedenken.Middels een unieke verzameling spellen help ik om
betrokkenheid en creativiteit stimuleren én voor meer helderheid en structuur op de werkplek zorgen.

'Gamestorming' biedt:
- Conflictoplossing en gemotiveerde teams
- Betere samenwerking en communicatie
- Meer begrip voor de klant- en gebruikerservaring
- Meer en betere ideeën - sneller dan ooit tevoren
- Kortere en productievere vergaderingen
- Inzicht in complexe systemen en dynamiek
- Zicht op diepere oorzaken en nieuwe oplossingsrichtingen

 

Spelletjes appelleren aan een fundamentele behoefte van mensen om te ontdekken, exploreren en te begrijpen.
Mensen zijn nieuwsgierig en hierdoor vormen games een uitstekend middel om mogelijkheden te creëren op momenten
dat partijen dreigen vast te lopen. Spelletjes bieden deelnemers bovendien
de mogelijkheid om buiten hun “comfort zone” te opereren waardoor ze nieuwe kanten van zichzelf leren kennen.
Maar boven alles geeft het werken met spelletjes mensen plezier.’