LEGO SERIOUS PLAY  

Het doel van LEGO® SERIOUS PLAY® workshops is om “lean backwards meetings” to “lean forward meetings” om te buigen.
Het resultaat is meer participatie, andere inzichten, betere betrokkenheid en uiteindelijk meer commitment en snellere implementatie.

LEGO® SERIOUS PLAY® methode is een gefaciliteerd denk, communicatie en probleemoplossing techniek voor gebruik binnen organisaties,
teams en individuen door gebruik van LEGO steentjes.  De methodiek is gebaseerd op langdurig onderzoek binnen organisaties, psychologie en leren.
Het is gebaseerd op het concept “hand knowledge en de ‘flow’ theorie van Michail
Csikszentmihaly

Metaforen in de (gebouwde) modellen dienen als de basis voor groep discussies, kennis deling, probleemoplossing.
Het helpt om sneller creatief te denken en zo tot unieke oplossingen te komen.

Begripsverheldering

Stel je voor: je bent lid van een managementteam en jullie hebben besloten voor het aankomende jaar ‘zelfsturing’ als onderwerp centraal te stellen.
Hoe leg je dat uit aan je medewerkers? Ongetwijfeld doet elk van de MT-leden dat op zijn eigen manier, met flink wat onduidelijkheid als gevolg.
Een LEGO-sessie om samen te bouwen aan zo’n begrip en er samen hetzelfde bij te zien – en erover te vertellen – brengt daar veel helderheid in.
En dat werkt wel zo makkelijk, en leuk.

Teamontwikkeling / Samenwerking

Wie zijn wij als team? Wat is onze manier van doen en hoe willen we werken? Welke kwaliteiten hebben we ‘aan boord’ en hoe kunnen
we die maximaal aanwenden? Waar liggen de persoonlijke relaties binnen ons team? Op dat soort vragen richten sessies zich die
gaan over teamontwikkeling. Of het nu een team is dat al jaren samenwerkt, of een projectteam dat is gericht op een specifiek (te bouwen?) resultaat:
LSP
helpt de onderlinge banden te versterken.

Identiteitsbepaling

Eén van de uitgangspunten van LSP is dat oplossingen zitten verscholen in de organisatie. De organisatie zit als wezen in de mensen
die er onderdeel van uit maken. Door de LSP-methodiek te gebruiken is het mogelijk gezamenlijk te ontdekken wat de drijfveren
van de organisatie zijn: waartoe bestaan we eigenlijk, wat willen we betekenen voor wie en wat zijn onze belangrijkste waarden?
Die vragen gaan over de identiteit van de organisatie, of een onderdeel ervan.

Strategie-ontwikkeling

Wanneer je weet waar je zelf voor staat is het minstens net zo interessant om zicht te krijgen op wat er in je omgeving gebeurt.
Ook dat is te bouwen met LSP. Voor buitenstaanders levert dat een chaotisch beeld op van talloze bouwwerkjes en verbindingen ertussen.
Voor deelnemers wordt zo duidelijk hoe het speelveld rond hun organisatie in elkaar zit, wat de dynamiek erbinnen is en
hoe men om zou gaan met mogelijke ontwikkelingen in dat speelveld.